GS BATTERY จัดโครงการ “GS TRAINING ครั้งที่ 2” อบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้ตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2023
โดย SIAM GS SALES
31 ตุลาคม 2566

GS BATTERY จัดโครงการ “GS TRAINING  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566”  อบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่แก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ นำโดย  คุณสมพร จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณวิชุดา เลิศกิจอนันต์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยคุณธิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายต่างจังหวัด บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด พร้อมทีมโรงงานยีเอสแบตเตอรี่  นำโดย คุณเจษฎา เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด พร้อมทีมงาน เตรียมพร้อมและมุ่งมั่นให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างเต็มที่
GS TRAINING  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงงานสยามยีเอสแบตเตอรี่ ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่แก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาที่ไม่ได้มีในตำรา  ทั้งในภาคทฤษฎีแบบอัดแน่นด้วยคุณภาพ โดยมีทีมงานฝ่ายเทคนิค  ผนึกกำลังเสริมความรู้ในภาคปฏิบัติพร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานยีเอสแบตเตอรี่ถึงฐานการผลิต  เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายมีความรู้ที่มีอยู่เดิมให้แน่นขึ้น มั่นใจในผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 11 ร้าน 
สำหรับบรรยากาศในงานอบรมทางร้านตัวแทนจำหน่ายให้ความสนใจความรู้ด้านแบตเตอรี่จากทีมงานเป็นอย่างมาก โดยมีการแบ่งกลุ่มสำหรับการ Workshop เพื่อตรวจเช็กลักษณะการเสียของแบตเตอรี่ พร้อมสอบภาคทฤษฎี
เมื่อเข้าร่วมงาน GS TRAINING ดังกล่าวแล้ว อบรมครบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร หรือใบ Certificate จากยีเอสแบตเตอรี่  เพื่อเป็นการรับรองการอบรมและให้ความมั่นใจด้านมาตรฐานการให้บริการแบตเตอรี่แก่ลูกค้าทั่วไปได้อย่างเต็มที่มากกว่าเดิม
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี  ยีเอสแบตเตอรี่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน พร้อมตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านแบตเตอรี่รถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย  พร้อมกันนี้ยังคงให้ความสำคัญแก่ร้านตัวแทนจำหน่ายทุกร้านเหมือนครอบครัวเดียวกัน  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณร้านตัวแทนจำหน่ายทุกร้านที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมงานอบรม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับประโยชน์และความรู้ในเรื่องของแบตเตอรี่ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพและการบริการในลำดับต่อไป  รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมจะสนใจเข้าร่วมในครั้งถัดไปที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้

 

บทความคล้ายกัน

ข่าวและกิจกรรม CSR ความรู้ดีๆ มากมายสไตล์ยีเอส แบตเตอรี่